electrovalvulas

Electrovàlvules

Pilotatge elèctric dels actuadors

Muntatge Namur (directe en l’actuador)

Àmplia gamma de tensions disponibles

Estàndard IP65, opcions IP67, IP68, etc.

Opcions Atex, SIL, CSA, TR-CU, etc.

Descripció de gamma de producte

Electrovàlvules Norma Namur

  • Material electrovàlvula: Alumini recobert amb crom trivalent.
  • Placa intermèdia: Placa de conversió de 5/2 a 3/2.
  • Protecció: IP-65.
  • Pressió: MIN. 2 bar i MAX. 8 bar.
  • Funció: 5/2 VIES i 3/2 VIES.
  • Tensions disponibles: 24V AC/DC, 110V AC, 220V AC (Altres tensions consultar).
  • Opcions: Namur, no Namur, Eexi i Eexd.

Start typing and press Enter to search